ONS PRIVACYBELEID

Wij zijn MOIB makelaars & taxateurs en willen jou zo goed mogelijk van dienst zijn! Hoe beter we jou kennen, hoe beter we jou kunnen helpen. MOIB verwerkt en bewaart daarom jouw persoonlijke gegevens. Daarbij is de veiligheid van jouw gegevens voor ons het allerbelangrijkste. Wij doen er dan ook alles aan om jouw gegevens te beschermen.

In ons privacybeleid geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer jij contact met ons hebt.

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Wij kunnen de volgende persoonlijke informatie verzamelen en verwerken:

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Als je contact met ons legt om een bezichtiging in te plannen dan leggen we jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres vast. Wij leggen deze informatie vast zodat wij jou een bevestiging van de afspraak kunnen sturen. Als je ons uitnodigt voor een gesprek dan leggen we aanvullend ook het adres vast. Als we voor je aan de slag gaan vanuit een verkoop- of aankoopopdracht, dan leggen we ook jouw voornamen, titel, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat en identitietsgegevens (bijvoorbeeld het paspoornummer) vast. Als wij contact hebben via de e-mail, dan leggen wij deze communicatie ook vast. Dit geldt ook voor eventuele reacties online via social media.

INFORMATIE VIA ONZE WEBSITE

Wij kunnen jouw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag en klikgedrag vastleggen wanneer je onze website bezoekt. Met jouw toestemming kunnen wij ook jouw locatiegegevens ontvangen. Als je reageert via een contactformulier op onze website, dan leggen wij de desbetreffende gegevens vast. Wij verzamelen informatie via cookies en vergelijkbare technologieën wanneer je onze website gebruikt.

HOE VERZAMELEN WE JOUW GEGEVENS?

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. Dit gebeurt wanneer je een formulier invult op onze website, via social media met ons communiceert of contact met ons legt via de e-mail of telefooon. Afhankelijk van jouw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij ook informatie ontvangen van de provider van jouw sociale netwerk.

HOE LANG BEWAREN WE JOUW GEGEVENS

Dit is afhankelijk welke dienst je van ons afneemt. Voor een volledig beeld van de bewaartermijnen raadpleeg dan onze privacyverklaring.

WAAROM VERZAMELEN WE JOUW GEGEVENS?

De voornaamste doeleinden waarvoor wij jouw persoonlijke informatie gebruiken, zijn:

OM DIENSTEN AAN JE TE VERLENEN:

Om het gebruik van onze onlinediensten voor jou te vereenvoudigen, kunnen wij de door ons verzamelde gegevens van jouw gebruik van onze digitale media analyseren en die combineren met informatie die via cookies en vergelijkbare technologieën is verzameld. Bijvoorbeeld om te weten welk digitaal kanaal (e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) jouw voorkeur heeft, zodat wij onze communicatie kunnen toespitsen op dat kanaal of apparaat.

VOOR STATISTISCH ONDERZOEK:

Om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, website en social media en naar het gedrag van de voorkeuren van onze klanten en gebruikers worden automatische hulpmiddelen gebruikt. Hierdoor kunnen wij betere diensten ontwikkelen. Daarnaast kunnen wij het ontwerp en de inhoud van onze website verbeteren. Wij kunnen verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren voor het uitvoeren van ons onderzoek. Er worden alleen geaggregeerde gegevens gebruikt: wij gebruiken geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificeerbare informatie. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook combineren met informatie van openbare bronnen (zoals het CBS). Zonder jouw toestemming zullen wij geen gevoelige gegevens gebruiken voor dit statistische onderzoek.

DELEN WIJ JOUW GEGEVENS MET DERDEN?

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden vrijgeven aan of delen met derden:

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Voor het leveren van onze diensten, werken wij samen met derden, zoals sociaalnetwerkproviders en marketingbureaus. Al deze derde partijen zijn verplicht jouw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.

STATISTISCH ONDERZOEK EN DIRECT MARKETING

Jouw persoonlijke informatie kan gebruikt voor de doeleinden van statistisch onderzoek en direct marketing (zie hierboven). Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Wanneer je deze koppelingen volgt, verlaat je onze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. MOIB makelaars & taxateurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door deze derden. Het gebruik van deze websites is voor jouw eigen risico. Zie de privacybeleid van deze derden (indien beschikbaar) hoe zij met jouw persoonlijke gegevens omgaan.

BEVEILIGING, BEWARING EN JOUW RECHTEN!

De benodigde technische en organisatorische maatregelen worden genomen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Jouw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in ons privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

JOUW RECHTEN

Je kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van jouw persoonlijke gegevens. En je kunt een beroep doen op elk ander recht dat je volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, inclusief bijvoorbeeld het bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Je kunt daartoe een verzoek per e-mail sturen naar: info@moib.nl. Voor vragen kun je uiteraard contact met ons opnemen.

HOE WORDT DIT PRIVACYBELEID BIJGEHOUDEN?

Dit privacybeleid is ingegaan per mei 2018. Dit privacybeleid wordt voortdurend herzien. Raadpleeg onze website voor updates.

Heb je nog vragen?
Leg gerust contact met ons!